Pobjednici natječaja startUPweb 2012

10.05.2012.

Napokon smo saznali i pobjednike natječaja startUPweb 2012! Proglašeni su na svečanoj dodjeli nagrada tijekom Web::INDUSTRIJE 2012 u Hypo centru, 10.5.2012.

Donosimo listu tri pobjednika natječaja startUPweb 2012!

Lista pobjednika natječaja startUPweb 2012

Pobjednici ovogodišnjeg natječaja čine sljedeći prijavljeni projekti:

  1. Maxxo.com www.maxxo.com
  2. Ehostat male WEB ankete - www.ehostat.hr
  3. Svijet skutera - www.svijetskutera.com 

 

Čestitamo dobitnicima na osvajanju vrijednih nagrada!

Zahvaljujemo i članovima žirija što su odradili ovaj važan posao ocjenjivanja, te zahvaljujemo sponzorima i partnerima ovog natječaja - Institutu za elektoničko poslovanje, Avalon-u, BICRO-u, Marketing Odjel-u i CRANE-u.

1. Najbolji od najboljih - maxxo.com

NOSITELJ PROJEKTA:

Maxxo d.o.o.

OPIS PROJEKTA:

Aplikacija za jednostavno drag/drop sheranje fajlova.

POSLOVNI MODEL:

Od kada je zarada bitna da bi projekt bio financijski isplativ (Instagram)? :)

2. Odličan - ehostat.hr


NOSITELJ PROJEKTA:

Ehostat d.o.o.

OPIS PROJEKTA:

Kako internet postaje mjesto informiranja sve većeg broja građana i mjesto oglašavanja sve većeg broja tvrtki, istraživanja tržišta putem interneta nužno se moraju prilagoditi novom okruženju. Postojeća metodologija pomaže tvrtkama da se ciljano usmjere na specifičnu populaciju no pružaju ograničen uvid u želje, motive i stvarne preferencije internetskih korisnika. Slobodno možemo reći da postojeće metode ukazuju na sociološke i demografske karakteristike populacije internetskih korisnika (pripadnost spolu, dobnoj skupini, socioekonomskom razredu – jednom riječju pripadnost skupinama) dok nedostaje adekvatnih metoda procjene psiholoških stanja, stavova i potreba korisnika interneta kojima je moguće, putem statističkih analiza, prognozirati trendove razvoja tržišta.

Postoje razne stranice koje putem aplikacija za izradu upitnika omogućuju izradu i administraciju  anketa te prikupljanje mišljenja korisnika na internetu (surveymonkey i slične). Imajući u vidu činjenicu da ljudi na internetu svojevoljno biraju sadržaje i obzirom da sami kontroliraju čemu će posvetiti svoje vrijeme i pažnju, anketiranje tom tehnikom ne osigurava dovoljno velike uzorke. Nadalje, sudionici takvih anketa često ne odgovore na većinu postavljenih pitanja, što istraživaču limitira mogućnosti zaključivanja. Dodajmo tomu da postoje i druge organizirane vrste anketiranja putem interneta kojima se za ispunjavanje ankete sudioniku u istraživanju isplaćuje simbolična naknada. Ova potonja metoda pruža kvalitetnije podatke, ali također se bavi istraživanjem navika ipak vrlo specifičnih populacija zbog čega se ti rezultati većinom ne mogu primijeniti na opću populaciju.

Projekt tvrtke Ehostat nudi novi pristup istraživanja tržišta putem malih WEB anketa koje se postavljaju na internetske stranice u obliku ugniježđenog (embedanog) widgeta. Naša aplikacija posebno je razvijena za istraživanje tržišta putem interneta i komplementarna je postojećim metodama istraživanja koje se koriste kako bi se upoznale osobine korisnika na internetu (analize sadržaja pretraživanja, analize sadržaja elektroničke pošte, analiza profila korisnika i sličnima). 

Model anketiranja tvrtke Ehostat sličan je metodi koju koriste internetski portali koji na svojim stranicama imaju postavljenu anketu (jedno pitanje + prikaz rezultata), no naša metoda sadrži i nekoliko bitnih prednosti. Za razliku od postojećih anketa, naša aplikacija omogućava najširoj mogućoj populaciji sudjelovanje u istraživanju. Model istraživanja tržišta koji predstavlja Ehostat d.o.o. osigurava i dostizanje visokih profesionalnih i etičkih standarda poput stručnosti, objektivnosti i profesionalne odgovornosti. 

1. poput drugih anketa koje postavlja uredništvo portala, naša anketa također sadrži jedno pitanje po prikazu, no pitanja koja distribuiramo putem našeg widgeta sastavljaju profesionalci (psiholozi). Tako se primjerice vodi računa da su sve kategorije ponuđenih odgovora zastupljene - da se svaki korisnik može prepoznati u jednom od izbora i dati odgovor valjan za njega. Kategorije odgovora su široke ali odvojene i nema sadržajnog preklapanja odgovora, što u postojećoj praksi često nije slučaj. Tako postojećom praksom prikupljene podatke nije moguće tumačiti na ispravan način.  

2. nakon što ispitanik odgovori na postavljeno pitanje, rezultati se prikazuju u istom okviru u kojemu je bilo pitanje i ispitanik može nastaviti konzumirati sadržaj na stranici bez dodatnih radnji (zatvaranje prozora/tabova, povratak na prethodnu stranicu). 

3. naša aplikacija omogućava i druge načine odgovaranja na pitanja. Pored odgovaranja na pitanja višestrukog izbora (najčešće korišten način ispitivanja putem malih anketa), odgovor na pitanje može biti ponuđen u obliku skale, na primjer, od 1 do 5, ili na način da ispitanik pozicionira svoj odgovor u odnosu na dvije varijable (sistemski odgovor). Ovo je prednost nad postojećim malim WEB anketama jer nudi korisnicima nova iskustva (user experience) kroz drugačije načine odgovaranja i shodno drugačiji prikaz rezultata, dok istovremeno istraživaču pruža odgovor koji sadrži više informacija.

4. naša aplikacija omogućava nizanje pitanja, tako da se u istom prostoru nalaze pitanja „na čekanju“. Kada ispitanik odgovori na jedno pitanje, prikazuje mu se rezultat, a nakon 7 sekundi prikaza rezultata, prikazuje se sljedeće pitanje i tako se pitanja sukcesivno nižu; korisniku se pitanja na koja je već odgovorio ne ponavljaju.

5. odgovaranjem na pitanje računalo korisnika prihvaća kolačić (coockie) koji sve sljedeće odgovore ispitanika na našim anketama pridružuje istom ispitaniku u bazi što omogućuje praćenje odgovaranje korisnika na ankete i sa drugih stranica gdje su naše ankete postavljene. Ovo nam omogućava da vršimo kompleksne statističke analize i prognoze navika internetskih korisnika.

6. u prikazu rezultata, prikazuju se rezultati odgovaranja svih korisnika koji su odgovorili na zadano pitanje neovisno od toga na kojoj stranici je postavljena naša anketa na koju su odgovarali. To nam omogućava zahvaćanje većeg uzorka i davanje relevantnijih analiza i prognoza ponašanja korisnika interneta.

Od ostalih prednosti koje naša aplikacija uvodi na tržište malih anketa napomenimo još percepciju objektivnosti koju imaju korisnici obzirom da se outsourcingom stvara otklon WEB ankete od portala na kojemu je anketa postavljena. Time se otklanjaju sve sumnje da uredništvo portala pokušava manipulirati rezultatima ankete. Nadalje, mogućnost manipulacije rezultatima se dodatno minimalizira obzirom da sustav funkcionira na način da se informatički sprječava opetovano odgovaranje na pitanja, te uporaba botova. Također, jedinstvena baza podataka omogućava i niz drugih prednosti poput usporedbe populacija koje posjećuju razne portale, umrežavanje odgovora, kompleksne statističke analize i mnoge druge pogodnosti.

Ergonomski dizajn anketa dolazi u više boja kako bi se dobro vizualno uklapale u okruženje, te imaju mogućnosti prilagodbe dimenzija. Primjer ankete nalazi se na početnoj stranici društva na adresi www.ehostat.hr. Na stranici http://www.ehostat.hr/hr/usluge/ankete/ mogu se pregledati svi modeli odgovaranja na postavljena pitanja kao i neke kombinacije boja prikaza anketa. 

Aplikacijom se NE prikupljaju podaci o identitetu ispitanika, već samo one informacije koje su korisnici dali kao odgovore na pitanja. 

Aplikacija je izrađena korištenjem sljedećih tehnologija : HTML, CSS, JavaScript (jQuery), Python (Django).

Aplikacija je testirana i ne interferira sa drugim operacijama koje se odvijaju na stranicama gdje je postavljena. Također pri davanju odgovora ne dolazi do blinka stranice.

Aplikacija se sastoji od baze podataka i administracijskog sučelja. 

Aplikacija je u potpunosti hrvatski proizvod, a nastala je kao rezultat kreativnosti, znanja i vještina hrvatskih stručnjaka. 

Ehostat aplikacija 1.0.1 predstavlja prvu primjenjivu verziju ovog tehnološkog rješenja za istraživanje tržišta na internetu i trenutno funkcionira na dva jezika (Hrvatski i Engleski). Također, ovaj projekt tvrtke Ehostat d.o.o. ima izvozni potencijal obzirom da se prijevodom widget može postaviti na internet stranice s drugih europskih i svjetskih tržišta.

POSLOVNI MODEL:

Ehostat d.o.o. će putem svoje aplikacije ponuditi čitavu lepezu usluga. „Prirodni“ klijenti i kupci usluga malih WEB anketa su internetski portali, PR i reklamna poduzeća, trgovci, proizvođači i poduzetnici koji žele steći uvid u stanje na tržištu potrošnje, tržištu rada, tržištu političkih stavova i javnog mnijenja;  organizacije, komore te druge institucije koje žele brzo i jednostavno komunicirati sa svojim članstvo i korisnicima svojih usluga; ostali javni subjekti.

S uslugom malih WEB anketa planiramo izaći na tržište početkom ljeta 2012.

Ovo su usluge malih WEB anketa koje ćemo ponuditi:

Poll feed – usluga namijenjena za news i srodne portale; za određenu naknadu, kupac se pretplaćuje na 20 pitanja mjesečno. Uz to, na kraju mjeseca, kupac dobiva kompletan pregled postavljenih pitanja te grafički i tabelarni prikaz rezultata na svako postavljeno pitanje u okviru poll feed usluge.

Kupac će moći birati između tri odvojena poll feeda (naravno, moći će se pretplatiti na sva tri):

1. Područje istraživanja političkih stavova i javnog mnijenja

2. Područje zabave i showbiza

3. Područje sporta i zdravog života

Naručena istraživanja – u cijenu će biti uključeno 20 pitanja, statistička analiza odgovora i pisano izvješće. Naručitelj plaća i postavljanje anketa obzirom da namjeravamo biti u partnerskom odnosu sa portalima na kojima postavljamo pitanja za naručena istraživanja i s njima ćemo dijeliti dio zarade.

Članci – temeljem analize prikupljenih podataka, Ehostat d.o.o. će raditi tematske članke. Ova usluga biti će atraktivna svim portalima koji na svojim stranicama žele objavljivati sadržaje koji su informativni i utemeljeni u podatcima istraživanja. Članke će pisati stručnjaci iz područja društvenih znanosti.

Organizacija glasovanja – organizacije civilnog društva, komore i razne druge institucije moći će naručiti glasovanje o nekom pitanju. Ehostat d.o.o. će organizirati e-glasačku_kutiju koju će postaviti na stranice naručitelja ili stranice trećih strana. Nakon isteka vremenskog perioda određenog za glasovanje, Ehostat d.o.o. će naručitelju podastrijeti podatke. Također se u okviru ove usluge mogu organizirati i e-referendumi.

Analiza iz baze podataka – biti će moguće naručiti analizu postojeće baze podataka ili jednog njezinog dijela s ciljem upoznavanja nekog problema (npr. osiguravajuća društva se mogu interesirati kakvu policu osiguranja su ljudi spremni ugovoriti).

Imamo u vidu i dva modela poticanja korisnika na uključivanje u odgovaranje i glasovanje na našim anketama:

pay-per-click  - ovaj model podrazumijeva organizaciju kohorte ljudi (100 – 500) registriranih sudionika istraživanja koji će pratiti objavu novih anketa na internet portalima te odgovarati na sva pitanja koja postavljamo te će za svoje sudjelovanje primati naknadu.

donate-per-click – ovaj model koristit će se pri postavljanju „društveno važnih pitanja“. Pri tome svaki glas vrijedi 1 lipu, a sudjelovanjem na takvim pitanjima ispitanici nas obvezuju da doniramo iznos ekvivalentan broju glasova u humanitarne svrhe.

U početnoj fazi implementacije vjerujemo da je na ovom projektu moguće zaposliti dvije do tri osobe.

3. Odličan - svijetskutera.com

NOSITELJ PROJEKTA:

Saša Kovačićek

OPIS PROJEKTA:

Najstariji portal koji se bavi skuterima, s deset godina online tradicije, u novom ruhu i s novim sadržajima.

POSLOVNI MODEL:

Klasično oglašavanje, affiliate program.