Intervju s Ivom Špigelom

30.03.2012.

Ivo Špigel: “Jako je važno da tema ACTA-e ne ‘ispadne’ iz pažnje javnosti!

Događaje oko pokušaja provođenja međunarodnog trgovinskog sporazuma ACTA („Anti-Counterfeiting Trade Agreement“) još su uvijek aktualni. Za ilustraciju, susjedna Srbija najavila je registraciju političke stranke Piratski pokret koja će, između ostalih ciljeva, “trgovinskom sporazumu ACTA reći odlučno NE u ma kom obliku da dolaze ograničenja fundametnalnih ljudskih sloboda i prava”, prenosi Zimo.co

Na predstojećem 4. sajmu "Web::INDUSTRIJA 2012 - Cool Stuff" o problematici ACTA-e održat će predavanje IT poduzenik i kolumnist Ivo Špigel, koji je odgovorio na nekoliko naših pitanja o ACTA-i:


Kakva je Vaša uloga u borbi protiv sporazuma ACTA? Zašto se protiv njega treba boriti?

Ivo Špigel: Ja sam s kolegom Jasminom Redžepagićem pokrenuo inicijativu „Internet Za Sve“ sa ciljem otvaranja javne rasprave i zalaganja za ključna pitanja koja se tiču dostupnosti Interneta i tzv. „digitalnih građanskih prava“. U tom smislu problematika ACTA spada u područje našeg zanimanja i angažmana.


Koliko su građani Hrvatske upoznati s opasnostima sporazuma ACTA-e?

Ivo Špigel: Medijska pažnja koju je pobudila ACTA rezultirala je time da je i širi krug građana postao svjestan teme, što naravno ne znači da su dovoljno detaljno i kvalitetno informirani, budući da mainstream mediji ovu temu tretiraju podjednako površno kao i sve ostale. No, mislim da se može reći da je dominantno javno mišljenje o ovom sporazumu negativno, što je, usprkos površnim informacijama, ipak dobra stvar.


Prvi valovi protiv ACTA-e su odbijeni, mislite li da je priča s time završena?

Ivo Špigel: Malo mi je nejasna vaša formulacija da su „prvi valovi protiv ACTA-e odbijeni“ – pretpostavljam da želite reći da su prva nastojanja “za” ACTA-u odbijena... To je samo djelomično točno. Neke države članice EU su „zamrzle“ postupak prihvaćanja, ali jednako tako lako ga mogu i „odmrznuti“. U svakom slučaju priča je jako daleko od završene, ona je zapravo tek na svom početku. EU parlament je tražio očitovanje Europskog suda pravde koje može biti i negativno i pozitivno, ali niti negativno mišljenje za Parlament ne mora biti obvezujuće. Dakle, ACTA još nije niti došla na dnevni rad Europskog niti nacionalnih parlamenata, formalno i procesno gledano taj je postupak još uvijek u toku. Treba tek vidjeti kako će se stvari odvijati u tim parlamentima. Svakako je dobro što je za stupanje na snagu u EU nužno da “sve” države članice, odnosno njihovi parlamenti, prihvate i ratificiraju sporazum. Obzirom na jasno izražen stav mnogih građana i organizacija civilnog društva, za nadati se da će sporazum u konačnici ipak „pasti“ kao što su pale SOPA („Stop Online Piracy Act“, op.a.) i PIPA („Protect IP Act“, op.a.), u SAD-u. No, čak i kada se to dogodi, treba očekivati da će inicijatori ovih sporazuma uporno i strpljivo pripremiti druge, slične prijedloge s drugačijim nazivima – stoga je jako važno da tema ne „ispadne“ iz pažnje javnosti.