Opći uvjeti uporabe

Opći uvjeti uporabe web stranica sajma Web::INDUSTRIJA

U Zagrebu, 1. veljače 2009.

Članak 1. Pristanak na primjenu Općih uvjeta uporabe

Pristupom web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA u vlasništvu tvrtke Marketing odjel d.o.o. (u daljnjem tekstu: vlasnik) suglasni ste da pristajete na primjenu ovih Općih uvjeta uporabe web stranica sajma Web::INDUSTRIJA i njihovo pravno djelovanje.


Članak 2. Izmjena i dopuna Općih uvjeta uporabe

Vlasnik može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete uporabe web stranica sajma Web::INDUSTRIJA bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Opeć uvjete uporabe objaviti na ovoj internetskoj stranici.
Ako ne pristajete na primjenu Općih uvjeta uporabe, molimo Vas da se suzdržite od pristupa web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA.
Svaka daljnja uporaba web stranica sajma Web::INDUSTRIJA podložna je niže navedenim uvjetima.


Članak 3. Ograničenje odgovornosti od točnosti sadržaja

Vlasnik će uložiti razumne napore da održi web stranice sajma Web::INDUSTRIJA potpuno funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu što je više moguće točne, potpune i pouzdane, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.


Članak 4. Pravovremeno uređivanje

Vlasnik se ne obvezuje na pravovremeno uređivanje pisanih materijala ili informacija koji su objavljeni na internet stranicama.
Vlasnik vjeruje da su svi sadržajni materijali, informacije i intervjui pouzdani i da su dobiveni iz izvora koje se smatra pouzdanim, ali se ne daje nikakvo jamstvo, izravno ili neizravno, glede točnosti, istinitosti, pravilnosti ili potpunosti informacija i mišljenja.
Ne postoji obveza pravovremenog uređivanja, izmjene ili dopune internet stranica ili drugačijeg načina izvješćivanja primatelja ako se informacije, podaci, mišljenja, projekcije, prognoze ili procjene, navedene na bilo kojim stranicma, promijene ili postanu netočni.


Članak 5. Uporaba stranica

Vlasnik neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat uporabe ili nemogućnosti korištenja web stranica sajma Web::INDUSTRIJA.


Članak 6. Uporaba sadržaja

Svi sadržaji objavljeni na web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA vlasništvo su vlasnika i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu, osim ako nije drugačije naznačeno.
Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez prethodnog pismenog pristanka vlasnika.
Vlasnik ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.
Informacije dostupne na web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete vlasnika smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.


Članal 7. Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA su samo za Vašu informaciju, a vlasnik ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u potpunosti na osobnu odgovornost.


Članak 8. Dostupnost stranica

Web stranicama sajma Web::INDUSTRIJ Ase pristupa putem interneta. Internet je međunarodna računalna mreža kojom vlasnik izravno ne upravlja te zbog toga ne može jamčiti dostupnost servisa i podataka.


Članak 9. Pravo promjene sadržaja

Vlasnik zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.


Članak 10. Autorska prava

Sadržaj web stranica sajma Web::INDUSTRIJA zaštićen je autorskim pravom koje pripada vlasnik ili je ustupljeno vlasniku, a u vlasništvu je trećih osoba.
Vlasnik također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja web stranica sajma Web::INDUSTRIJA.
Web stranica sajma Web::INDUSTRIJA sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo vlasnika ili trećih osoba.
Niti jedan sadržaj web stranica sajma Web::INDUSTRIJA se ne smije upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika.
Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta uporabe materijala s web stranica sajma Web::INDUSTRIJA i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.


Članak 11. Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA, te kako bismo osigurali da ove web stranice budu pristupačne svim korisnicima, web stranice koriste programsku podrušku koja prati posjete i pružaju zaštitu od neovlaštene uporabe ili izmjena podataka.
Ipak, svaki korisnik web stranica sajma Web::INDUSTRIJA treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili programi mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju vlasnik neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.


Članak 12. Tajnost i zaštita osobnih podataka


Prilikom posjete web stranica sajma Web::INDUSTRIJA Vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih vlasnik ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.
Na određenim mjestima unutar web stranica sajma Web::INDUSTRIJA i u određeno vrijeme, vlasnik će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva, telefonskog broja, e-mail adrese i drugih podataka vezanih uz prirodu usluge koju traži ili koristi korisnik, a takvi podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika web stranica sajma Web::INDUSTRIJA, u svrhu statističke obrade posjećenosti stranica te u svrhu realizacije narudžbe ili usluge koju traži korisnik i vlasnik ih neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe, osim pod uvjetima određenim važečim zakonima.


Članak 13. Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja internet stranica vlasnika je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja web stranica sajma Web::INDUSTRIJA ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.
Distribucija podataka i materijala objavljenih na web stranicama sajma Web::INDUSTRIJA može, u određenim nadležnostima, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a vlasnik ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.


Marketing odjel d.o.o.
(vlasnik)

Podaci o društvu s oganičenom odgovornošću:
http://www.marketing-odjel.com/